Skip to main content

Fiscaal advies kan gelukkig begrijpelijk zijn

Goed belastingadvies en een optimale fiscale positie? We denken graag met u mee.

De meest optimale fiscale situatie

Eerlijk is eerlijk: fiscaliteit en fiscale vraagstukken zijn complex. Voor het bereiken van de meest optimale fiscale situatie beginnen we bij de basis. En dat is een doortimmerd en begrijpelijk advies dat aansluit op uw situatie.

De Nederlandse belastingregels voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting en schenk- en erfbelasting hebben geen geheimen voor ons.

Advies over huwelijkse voorwaarden en testament

Bij ons advieswerk bekijken we naar de mogelijkheden van vermogensoverheveling naar uw partner of kinderen. In alle gevallen zorgen we ervoor dat uw belang optimaal behartigd wordt, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig. Binnen de wet- en regelgeving natuurlijk.

We ondersteunen ook graag bij vragen over een testament, huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Op basis van een estate planning kunnen we samen bekijken of een schenkingsplan verstandig is om erfbelasting uit te sparen. Ook kunnen we helpen bij het opzetten van een levenstestament.

De aangiften die we verzorgen

U kunt bij ons terecht voor alle belastingaangiften. Bij het opstellen van een aangifte zorgen we ervoor dat het resultaat fiscaal gezien zo gunstig mogelijk is. Ook controleren wij of er een correcte aanslag wordt opgelegd. We bemiddelen ter voorkoming van onnodige bezwaar- en beroepsprocedures.

Heeft u hulp nodig bij de administratie?

Ook als u administratieve ondersteuning nodig heeft, omdat u zelf (tijdelijk) het overzicht niet meer heeft, komen wij ontzorgen. Samen zoeken we naar oplossingen en als u zelf weer overzicht heeft, is onze missie geslaagd!

De aangiften die we voor u kunnen regelen

Aangifte inkomstenbelasting

Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting voor (vermogende) particulieren, predikanten, DGA’s en IB-ondernemers. 

Voordat wij beginnen met het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting hebben wij contact over de benodigde relevante zaken voor de aangifte. Bij het opstellen van de aangifte beoordelen wij alle relevante stukken en stellen wij de aangifte op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze op. Nadat de aangifte door de fiscus is verwerkt, controleren wij of de fiscus de gegevens juist heeft verwerkt en een correcte aanslag heeft opgelegd.

Aangifte vennootschapsbelasting

Verkerk Adviseurs verzorgt voor uw vennootschap de aangifte vennootschapsbelasting. Wij weten precies wat er waar in de aangifte moet. Dat voorkomt vervelende vragen van de Belastingdienst. 

Aangifte dividendbelasting
Wanneer u als aandeelhouder(s) van uw BV besluit over te gaan tot uitkering van een dividend bent u wettelijk verplicht aangifte dividendbelasting te doen. Deze belastingaangifte wordt door ons professioneel verzorgd.
Aangifte erf- en schenkbelasting
Bij leven kan het voorkomen dat u een bedrag wilt schenken aan kinderen, kleinkinderen of andere naasten. Dan krijgt u te maken met de aangifte schenkbelasting. 

Na het overlijden van uw partner of een naaste zullen er veel zaken geregeld moeten worden. Wij willen u en uw naasten helpen om uw (financiële) administratie weer op orde te brengen, overlijdens- en erfbelasting aangifte te doen, bankzaken te regelen, alle voorkomende formulieren in te vullen, abonnementen te beëindigen etc etc. Kortom alles waar uw hoofd meestal niet naar staat maar wat efficiënt en met kennis van zaken geregeld dient te worden. Ook deze zaken en deze belastingaangiften worden door ons professioneel verzorgd.